Bevisst fokus

på våre relasjoner er startpunktet for suksess.

Vi styres av et komplisert samspill mellom tanker, følelser, personlighet og livssituasjon. Konflikter og avstand oppstår ofte når vi mister fokus eller misforstår hverandre. Vi gir deg konkrete og effektive redskaper for positiv relasjonsutvikling.

Vårt mål er at du skal lykkes – både hjemme og på jobb!

 

Vårt utgangspunkt er at alle mennesker og organisasjoner har et positivt utviklingspotensiale. Våre fire viktigste mellommenneskelige verdier er:

Vårt mål er å skape økt refleksjon og forståelse mellom mennesker, og gjennom dette gi økt trivsel, arbeidsglede og forbedrede resultater for kunden. Vi tilstreber å levere tjenester av høy faglig kvalitet med fokus på utvikling av enkeltindivid, team og ledelse, for virksomheter innenfor privat og offentlig sektor. Vi tilbyr helhetlige og prosessorienterte løsninger etter kundens behov.

HumanKraft AS tilbyr fra 2018 også kurset «Oss to» for par og andre som vil lære å etablere et godt forhold til en partner. Les mer om vårt nye tilbud under fanen «Kurs».

I sammenheng med kurset «Oss to» tilbys også parsamtaler/rådgivning rettet mot par med ønske om dette.