De mest ettertraktede arbeidstakere er de som kan tilpasse seg forandringer. Tre karakteristika predikerer hvor effektivt du responderer på endring.

vettoguvett_DSC1838_web

https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/0617/Pages/workers-who-can-adapt-to-change.aspx