«Dette bør alle få lære!»

«Dette bør alle få lære!» var tilbakemeldingen til HumanKraft etter at Sigrid og Jack holdt dagsforelesning for engasjerte lærere på videreutdanning ved Universitetet i Agder den 25.04.17.

17992046_1010241062443052_2310865424185719715_n

Det ble undervist om mennesker med flyktningebakgrunn, for anledningen med hovedvekt på barn. Temaene som ble forelest om var: Psykiske lidelser i et folkehelseperspektiv, og hvorfor også lærere må ha kompetanse innen psykiske lidelser, nevrobiologisk forståelse av traumer og traumebevisst omsorg, kommunikasjon og hvordan gjøre klokere tolkninger av andre mennesker, og avslutningsvis profesjonell bruk av tolk.