Formålet med kurset er å bevisstgjøre deltakerne på egne utviklingsområder og å utvikle gode kommunikasjonsferdigheter. Hensikten vil være å gi deltakerne kompetanse i håndtering av krevende kommunikasjonssituasjoner.

Kurset består av teori, diskusjon, praktiske øvelser og refleksjon i forhold til egen kommunikasjonsstil.

Temaer i kurset:

 • Hva er kommunikasjon
 • Kommunikasjon som ditt/organisasjonenes konkurransefortrinn
 • Samtaleteknikk
 • Dialogbasert kommunikasjon
 • Empatisk kommunikasjon
 • Konstruktiv kommunikasjon
 • Konfliktforebygging- og håndtering
 • Vanskelige samtaler
 • Praktiske øvelser
 • Bevisstgjøring i forhold til egne kommunikasjonsstiler
 • Diskusjon og refleksjon

Kursholdere: Sigrid Wikan Aspen / Jack Opdal