Formålet med kurset er å bevisstgjøre deltakerne på egne utviklingsområder og å utvikle gode kommunikasjonsferdigheter. Hensikten vil være å gi deltakerne kompetanse i håndtering av krevende kommunikasjonssituasjoner.

Kurset består av teori, diskusjon, praktiske øvelser og refleksjon i forhold til egen kommunikasjonsstil.

Temaer i kurset:

  • Hva er kommunikasjon
  • Sentrale modeller
  • Samtaleteknikk
  • Empatisk kommunikasjon
  • Konstruktiv kommunikasjon
  • Konflikthåndtering
  • Vanskelige samtaler
  • Praktiske øvelser
  • Bevisstgjøring i forhold til egne kommunikasjonsstiler
  • Diskusjon og refleksjon

Kursholdere: Sigrid Wikan Aspen / Jack Opdal