De fleste mennesker har opplevd eller kommer til å oppleve sterke konflikter på nært hold.

Konflikter kan være ødeleggende for mennesker og bedrifter. Konflikter kan bli en kilde til psykiske plager, sykemeldinger og redusert effektivitet/produksjon for virksomheten. Formålet med kurset er å gi deltakerne kompetanse i konfliktløsning, konflikthåndtering og konfliktforebygging.

Temaer som vil berøres på kurset er:

 • Hva er konflikter og hvordan utvikler de seg?
 • Ulike konfliktkategorier
 • Fra konstruktive til destruktive konflikter
 • Konfliktprosessen
 • Hva bidrar til konfliktopptrapping
 • Personlighetens rolle i konfliktsituasjoner
 • Hva bidrar til konfliktnedtrapping
 • Hvordan gjennomføre vanskelige samtaler
 • Kommunikasjon og sentrale forståelsesmodeller for god kommunikasjon
 • Praktiske øvelser i konfliktsituasjoner og i konfliktløsning
 • Refleksjon og diskusjon

Kursholdere: Jack Opdal / Sigrid Wikan Aspen