Målet med kurset er å øke deltakernes bevissthet, kompetanse og trygghet i egen lederrolle.

Kurset kan også tilbys i utvidet form, som et lederutviklingsprogram over minst et halvt år.

Kurset består av følgende temaer:

 • Hva er god ledelse
 • Sentrale modeller innen organisasjonspsykologi
 • Hvordan skape en lærende organisasjon
 • Meg i lederrollen – identifisering av styrker og utviklingsområder
 • Hvordan etablere og nå mål og visjon
 • Hvordan skape gode relasjoner
 • Bruk og misbruk av makt
 • Kommunikasjon
 • Hvordan bygge et effektivt lederteam
 • Målrettet utvikling av bedriftskultur
 • Praktiske øvelser
 • Refleksjon

 

Kursholdere: Jack Opdal / Sigrid Wikan Aspen