Hvor mye er du villig til å investere i forholdet ditt? Mange av oss investerer massevis av tid og penger i trening, kosthold, hus og bil, men ikke i hverandre. Prioriter hverandre, og bli med på parkurset «Oss to»!

Visste du at parrelasjonen korrelerer dramatisk med den enkeltes leveutsikter? Studier viser at ekteskap/samboerskap er viktigere for livslengde enn både trening, kolesterol og kosthold.

Parrelasjonen er det aller viktigste i de fleste menneskers liv. Samtidig vet vi at mange ekteskap, og enda flere parforhold går i oppløsning. Dette får ofte konsekvenser både for helsen, både fysisk og psykisk. Spørsmålet blir derfor om det er mulig å lære hvordan vi kan leve godt sammen. Svaret på det er heldigvis JA! Spørsmålet blir hvor mye du er villig til å investere i forholdet ditt.

Parkurset «Oss to» lærer deg hvordan du kan ta vare på, styrke og utvikle forholdet til partneren din.

Kurset passer både for par som vil ta vare på eller videreutvikle en allerede god parrelasjon, og for par som opplever større utfordringer i forholdet.

Temaer som vil bli berørt er:

  • Vår egen og partnerens personlighet
  • Våre tolkninger og feiltolkninger av hverandre
  • Hvordan uttrykke og gi kjærlighet: de ulike kjærlighetsspråkene
  • Håndtering av konflikter og kriser
  • Bli bedre kjent med partneren din
  • Hvordan bygge en solid kommunikasjonsplattform
  • John Gottmans 7 prinsipper for et lykkelig ekteskap
  • Og mye mer….

På kurset vil dere blant annet lære de nødvendige verktøyene for å ta vare på eller å utvikle en god relasjon. Dere vil også lære hvordan dere kan løse konflikter og lykkes sammen. God kommunikasjon er nøkkelen til gode relasjoner. På kurset får dere lære hvordan dere kan bygge en solid kommunikasjonsplattform. Dette er noe som dere kan dra nytta av også i andre relasjoner og på andre arenaer, for eksempel ovenfor andre familiemedlemmer, venner eller kollegaer. I tillegg vil dere lære mye om dere selv og partneren, og hvordan dere bedre skal forstå hverandre og relasjonen deres. Resultatet vil bli en styrket parrelasjon.

Kunnskapen som formidles på kurset er basert på oppdatert forskning.

Kurset vil gi dere nødvendig kunnskap for å lykkes sammen. Samtidig er dette også et veldig morsomt og inspirerende kurs, der foredragsholderne deler fra egne liv og byr på seg selv.

Kurset inneholder både individuelle tester og øvelser som styrker forholdet, men det stilles ingen krav om deltagelse eller deling i plenum. Samtidig gis det hele veien rom for spørsmål og innspill fra alle som ønsker dette.

For par som ønsker et mer omfattende tilbud så vil det også være mulig å bestille parsamtaler med oss.

Begge foredragsholderne er psykologspesialister, med psykologutdanning fra Universitetet i Tromsø. Begge har  gjennomført spesialisering i regi av Norsk Psykologforening. I tillegg har begge gjennomført utdanningsprogram innen parterapi ved Gottman Institute. Begge er særdeles erfarne og engasjerte terapeuter og foredragsholdere.

Se også flott omtale av dette kurset i Dagbladet: https://www.dagbladet.no/tema/triksene-for-et-langt-og-lykkelig-parforhold/70338581

Velkommen skal dere være!

Se noen tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere:

Dette kurset ble en åpenbaring for oss!

Engasjerende forelesere, som byr på seg selv!

– Forholdet vårt ble mye bedre etter kurset!

– Gode og konkrete eksempler!

– Dette burde alle lære!

Datoer for neste kurs 2020: Settes opp så snart kurs er fulltegnet!
Sted: Trondheim

Varighet: Totalt ca 15 timer. Fordeles enten over to hele dager på helg, alternativt over 5-6 ettermiddager/kvelder.

Kursavgift: 4700,- per par

Meld interesse for kurset til Sigrid på tlf.: 930 47 940 eller på e-post: sigrid.aspen@humankraft.no