Dette kurset anbefales gjennomført som en todagerssamling, men kan også tilbys både som et dagsseminar eller som et utvidet teamutviklingsprogram.

Kursets formål er å øke deltakernes kompetanse om teamets funksjon og den enkeltes betydning i teamet.  Kurset vil bestå av teori, diskusjon og praktiske øvelser.

Sentrale temaer som vil bli berørt er:

 • Hva er et team?
 • Hva er en lærende organisasjon?
 • Teamets rolle, funksjon og ansvar i organisasjonen
 • Forskjellighet i teamet
  • Personlighet
  • Kompetanse, utdanning, erfaring
  • Hvordan kan vi utnytte de ulike ressursene?
  • Hvilke utfordringer kan vi identifisere i vårt team og hvordan skal de løses?
  • Hvordan ivareta individet i teamet?
 • Samarbeid
  • Hvordan samarbeider vi med hverandre?
  • Rolleavklaringer og forventninger til hverandre.
  • Eget bidrag til at de andre og teamet lykkes.
  • Hvordan samarbeider vi med andre team?
  • Hvordan tenke helhet og langsiktighet?
 • Kommunikasjon
  • Hvordan få til en åpen og god dialog?
  • Hvordan gjør vi tolkninger av oss selv og andre?
 • Teamets (og organisasjonens) felles verdier, mål og visjoner
  • Vi identifiserer/utarbeider mål som er klare, realistiske og verdifulle for den enkelte, teamet, organisasjonen og kundene.
 • Samspillsregler
  • Vi identifiserer/utarbeider funksjonelle samspillsregler i teamet
 • Våre møter
  • Hvordan gjøre møtene til den viktigste arenaen for teamarbeid, og gjøre disse effektive?
 • Teamlæring
  • Hvordan fremme refleksjon og kontinuerlig læring i teamet?

Arbeidsmetodikken består av diskusjoner og korte innlegg, forskjellige øvelser og aktiviteter (problemløsningsoppgaver og simuleringsøvelser). I tillegg tilbys alle deltakere å gjennomføre en personlighetstest med tilbakemelding i forkant av møtet, for økt grad av bevisstgjøring på egne utfordringer og styrker i teamet.

Vårt fokus er at teamutviklingen skal være relevant for arbeidshverdagen og gi konkrete, verdiskapende resultater.

Kursholdere: Jack Opdal/Sigrid Wikan Aspen