Det er normalt å ansette feil person

dreamstimemaximum_6025475 (2)

Det er normalt å ansette feil person. Forskning viser at det typiske jobbintervjuet er lite egnet til å fortelle oss noe om en jobbsøkers fremtidige prestasjoner. HumanKraft hjelper bedrifter med å ansette rett person. Vi tilbyr blant annet personlighetstesting. Våre personlighetstester er godkjente av Det Norske Veritas, og er blant de beste på markedet.

Les mer om det upålitelige jobbintervjuet på

https://psykologisk.no/2016/02/det-krevevende-jobbintervjuet/