Sigrid W. Aspen

Psykolog / seniorrådgiver

+47 930 47 940

sigrid.aspen@humankraft.no

Ingvald Ystgaards vei 15

7047 Trondheim

Sigrid Wikan Aspen ble godkjent psykolog, etter psykologisk embetseksamen i 1996 ved Universitetet i Tromsø. I 2005 ble hun godkjent spesialist i klinisk psykologi, voksne. Aspen har i tillegg gjennomført Norsk Psykologforenings spesialiseringsprogram innen organisasjonspsykologi. Hun har også gjennomført utdanningsprogram innen parterapi ved Gottman Institute. Aspen har vært ansatt i HumanKraft AS siden 01.01.2016.

Aspen har bred erfaring med system- og prosessarbeid. Hun har solid kompetanse innen team- og teamutvikling og organisasjonspsykologi generelt. Fra tidligere har hun i tillegg lang klinisk erfaring.

Aspen har flere års praksis som psykolog innen psykisk helsevern, både fra psykiatriske akuttavdelinger og fra poliklinisk arbeid med barn, ungdom, voksne, familier og par. Hun har siden 2016 arbeidet som veileder for BUFetat, i tillegg til hennes stilling i HumanKraft. Videre har hun tidligere arbeidet i Trondheim kommune, i PPT for voksne. Her hadde hun ansvar for utvikling og implementering av formaliserte rutiner knyttet til det tverretatlige arbeidet med flyktninger i kommunen. Hennes primære oppgave i PPT for voksne var å utarbeide sakkyndige utredninger og spesialisterklæringer til IMDI (Integrasjons- og Mangfoldsdirektoratet), samt sakkyndige vurderinger til Enhet for voksenopplæring.

Fra årsskiftet 2015/-16 har Aspen vært ansatt i HumanKraft. Her har hun arbeidet med rådgivning, team- og lederutvikling og terapi. Hun har fra 2016 i tillegg arbeidet som veileder for BUFetat.

Fra 2012 – 2015 jobbet hun som organisasjonspsykolog og pedagogisk psykologisk rådgiver for Trondheim kommune, PPT for voksne.

Fra 2005 – 2011 jobbet Aspen ved psykiatrisk poliklinikk for voksne, St. Olavs hospital.

I perioden 2002 – 2005 jobbet hun som psykolog ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Molde sykehus.

Fra 1996 –  2002 jobbet Aspen som psykolog ved psykiatriske akuttavdelinger for voksne ved Sør-Trøndelag Psykiatriske sykehus (i dag St. Olavs hospital i Trondheim).

Jack H. Opdal

Psykolog / daglig leder

+47 922 50 882

jack.opdal@humankraft.no

Ingvald Ystgaards veg 15

7047 Trondheim

Jack H. Opdal ble godkjent psykolog etter psykologisk embetseksamen i 1997 ved Universitetet i Tromsø. I 2009 ble han godkjent spesialist i klinisk samfunnspsykologi. Opdal har i tillegg gjennomført spesialiseringsprogrammet innen klinisk psykologi, barn og ungdom. Han har omfattende psykologfaglig erfaring med prosessarbeid, både på par/familie, gruppe- og individnivå. Opdal har en bred kompetanse innen veilednings- og utviklingsarbeid. Han har også lang erfaring som kurs- og foredragsholder. Opdal er sertifisert for bruk av flere anerkjente og pålitelige tester av personlighet og kognitive funksjoner. Han har dessuten gjennomført utdanning innen parterapi ved Gottman Institute.

Fra 2009 etablerte og jobbet han i egen privat praksis, og siden 2012 har han eid og ledet HumanKraft AS. Her har fokus vært å hjelpe private og bedrifter innen relasjonsutvikling. Oppgavene har i hovedsak vært i spennet fra leder-, medarbeider- og teamutvikling til par- og familieterapi. Han har i tillegg jobbet mye med konflikthåndtering, arbeidsmiljøundersøkelser og ulike undervisningsoppdrag.

Fra 2006 til 2011 jobbet Opdal som HMS–rådgiver ved Sør-Troms HMS-Tjeneste. Her hadde han ansvar for tjenestens tilbud vedrørende lederveiledning, krisesamtaler, konflikthåndtering, arbeidsmiljøutvikling og teamutvikling.

Fra 2002 til 2006 jobbet han ved voksenhabiliteringsteamet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

I 1997 til 2002 jobbet Opdal som sjefspsykolog ved BUP Øst-Finnmark og ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Kirkenes.