Vi leverer organisasjonspsykologiske tjenester av høy kvalitet med fokus på utvikling av enkeltindivid, team og ledelse for virksomheter innenfor privat og offentlig sektor. Vi leverer også tjenester innen par- og relasjonsutvikling.

  • Vi tilbyr kurs, foredrag, rådgivning og samtaler/terapi. Se mer informasjon under fanen kurs.
  • Vi tilbyr veiledning/rådgivning av ledere, team, par og enkeltpersoner.
  • Vi leverer tjenester innen konflikthåndtering og konfliktforebygging.
  • HumanKraft tilbyr rådgivning til privatpersoner/par og ansatte i krise, som f.eks. ved ulike stressreaksjoner.
  • Vi designer strategiske prosesser for målrettet utvikling av menneskers og organisasjoners potensiale.
  • Vi skaper trygge rammer for håndtering av utfordrende mellom-menneskelige forhold.