Arbeidsmiljøutvikling innebærer et prosessbasert oppfølgings- og utviklingsarbeid etter arbeidsmiljøundersøkelser, konflikthåndtering eller faktaundersøkelser. De forholdene som avdekkes brukes på en konstruktiv og strategisk måte i etableringen av en ny kurs inn i fremtiden.

 

Standardisert arbeidsmiljøundersøkelse:

Standardisert undersøkelse som benyttes når det ikke foreligger spesielle oppfatninger om konflikter/problemer på arbeidsplassen.
Målet er «å ta temperaturen» på arbeidsplassen.

Gjøres gjerne rutinemessig.

Spesialisert arbeidsmiljøundersøkelse:

Spesialisert undersøkelse som benyttes når det er klare tegn til konflikter/mistrivsel. Eks.: høyt sykefravær, høy turnover på medarbeidere/ledere, men uten at det er noen klar forståelse av hva som er problemet.

Konflikthåndtering:

Konflikthåndtering kan benyttes når det foreligger en avgrenset prosess der en, to eller flere parter opplever at det foreligger en konflikt og hvor ledelsen vurderer konflikten til å være utenfor deres kontroll/innflytelse.

Faktaundersøkelse:

Faktaundersøkelse kan benyttes når det foreligger klare påstander om mobbing og/eller trakassering, og hvor minst en av partene føler at behovet for oppreisning er større, enn behovet for å få løst selve konflikten.