Opplever du frustrasjon knyttet til din rolle, arbeidsoppgaver og/eller mellommenneskelige forhold? Strever du med å finne din plass i organisasjonen? Har du kompetanse, ressurser og egenskaper som du ikke får brukt?

Vi gir veiledning/coaching av arbeidstakere som ønsker å bli mer bevisst på egne styrker og utviklingsområder. Vi  fokuserer på utvikling/videreutvikling av strategier for oppnåelse av egne mål.