Lederveiledning for mer effektiv ledelse. Veiledningen har til hensikt å gi større selvinnsikt og mulighet for utvikling og foredling av positive egenskaper, men også bedre mestring av mer utfordrende trekk.

Godt lederskap krever innsikt om seg selv og sine medarbeidere, personlig modenhet, lyst og vilje til å påvirke andre, samt evne til å ta vanskelige avgjørelser. Et sunt og effektivt lederskap er en forutsetning for effektiv drift. Ledelse handler om å utvikle høyt motiverte team til og nå sine mål. Forskning viser at enkelte sterke personlighetstrekk kan undergrave teamprestasjoner og skade en lederkarriere. Veien til et bedre lederskap går gjennom økt selvinnsikt og håndtering av egne personlighetstrekk (strategisk selvbevissthet).