Det er normalt å ansette feil person. Forskning viser at det typiske jobbintervjuet er lite egnet til å fortelle oss noe om en jobbsøkers fremtidige prestasjoner. HumanKraft hjelper din bedrift med å ansette rett person. Vi tilbyr blant annet personlighetstesting. Våre personlighetstester er godkjente av Det Norske Veritas, og er blant de beste på markedet.

Personlighetstesting kan tilbys både til bedriftsmarkedet i forbindelse med rekruttering, og også i forbindelse med lederutvikling og annen utvikling av personell.

Ved å benytte personlighetstester i utvikling av ledere/personell vil vi øke bevisstheten til personen om hvem de er, og  dermed kunne starte utviklingsprosesser individuelt og eventuelt i gruppe/team.