Kriser, psykiske vansker, konflikter og andre utfordringer kan noen ganger bli en for stor belastning for oss – både mentalt, økonomisk og sosialt. Samtidig kan dette – selv om det er smertefullt – også bli starten på en ny og positiv utvikling.

Samtaler med psykolog/terapi under trygge rammer kan bidra til mestring og frigjørende personlig vekst i krevende livsfaser. Noen få samtaler er ofte det som skal til for å endre et negativt utviklingsforløp. Våre erfarne psykologspesialister tilbyr samtaler/terapi, både til enkeltpersoner og par.

Priser/timebestilling:

Timepris for enkeltpersoner: 1.100,-  for 45 minutter.

Timepris for par: 1250,- for 45 minutter/2400,- for 90 minutter.

Avbestilling må skje minst en virkedag før avtalt time. Ved for sen avbestilling faktureres timen som vanlig.

HumanKraft er et selvstendig selskap, uten driftstilskudd. Det kreves ikke henvisning.

Send sms eller ring oss for spørsmål/timebestilling, på tlf.: 930 47 940 / 922 50 882.