Hensikten med teamutviklingsprosessen er å øke teammedlemmenes bevissthet om seg selv og teamets potensiale/utfordringer.

Prosessen er hele veien forankret i teamets målsetninger. Dette vil kunne skape større trygghet, øke presisjonsnivået på kommunikasjonen, forhindre konflikter og forbedre resultatoppnåelsen i teamet.