Vett & Uvett as blir til HumanKraft as

Vi er fortsatt de samme som før, og leverer fortsatt organisasjonspsykologiske tjenester av høy kvalitet. Navneendringen representerer kun en tydeliggjøring av vårt virkeområde. Les mer oss på www.humankraft.no

fb-bilde-redigert